توضیحات محصول

22 اینچ

ضخامت 4 سانت

کارتن

6 تیر فلزی

 

ادامه مطلب

مشخصات فنی